Jūlijs
IKVIENS CILVĒKS LAI IR NASKS KLAUSĪTIES, BET LĒNĪGS RUNĀT UN GAUSS DUSMOTIES.
(Jk 1:19)
Atjaunošanas fonds
KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTA MISIJA UN VĪZIJA

Misija

‍Tukuma evaņģēliski  luteriskā baznīca ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma – iepriekšējo paaudžu garīgās darbības liecība materiālā formā. Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes uzdevums – saglabāt šīs vērtības nākamajām paaudzēm un darīt tās pieejamas visai sabiedrībai. Draudzes misija – turpināt pirms 445 gadiem iesākto Tukuma evaņģēliski  luteriskās baznīcas līdzdarbību vietējās kopienas attīstībā, veicot  savu primāro garīgo uzdevumu un sakrālo funkciju – visdažādākajos veidos apliecināt evaņģēliju, pārstāvēt vērtību sistēmu, kas piešķir dzīvei jēgu.

‍Vīzija


Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīca – ir kļuvusi par vienu no skaistākajiem dievnamiem Latvijā, kurā ir palielinājies pieprasījums pēc dievkalpojumiem dažādām mērķauditorijām, kā arī dažādots kultūras un sakrālā tūrisma pasākumu piedāvājums.

Saskaņā ar izstrādāto baznīcas atjaunošanas koncepciju, kas balstīta uz mākslinieciskās inventarizācijas rezultātiem, Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir veikti kvalitatīvi renovācijas darbi, kas novērš būvkonstrukciju bojāšanos un koroziju, kā arī restaurācijas darbi, kas atsedz īpašo baznīcas vēsturisko tēlu, oriģinālās interjera detaļas un arhitektūras elementus. Taču vienlaicīgi ir veiktas izmaiņas, kas dievnamu pielāgo 21. gs. draudzes un sabiedrības garīgajām un fiziskajām vajadzībām un veicina tā sociālekonomiskā potenciāla pilnīgāku izmantošanu un publisko pieejamību. Baznīcā ir saglabāta centrālā apkure, citi komunālo pakalpojumu pieslēgumi, ir veikta jauna elektroinstalācija. Ir atjaunotas ērģeles.

Lai veicinātu baznīcas primārās funkcijas efektīvāku veikšanu, baznīcas draudzes telpa pielāgota visu paaudžu dievkalpojumu apmeklētāju vajadzībām – ir iekārtota vieta mazu bērnu stūrītim; priekšpuse ir atbrīvota telpa nelieliem svētbrīžiem ar atsevišķiem krēsliem vai sēdēšanas iespējām uz grīdas aplī; ir paredzēta vieta sveču kandelāram un kristību traukam ārpus altāra, ir uzbūvēts jauns WC, kas pieejams personām ar kustību traucējumiem. Ir ierīkots zvana elektromehānisms, kas nodrošina ne tikai dievkalpojumu iezvanīšanu, bet ir sasaistīts ar pulksteni.

Lai veicinātu baznīcas sekundārās funkcijas efektīvāku veikšanu – sekmīgai koncertu organizēšanai un norisei ir ierīkots koncertu apgaismojums, paplašinātas apskaņošanas iespējas koncertu un ierakstu vajadzībām, draudzes telpā paredzētas kora (–u) un orķestra u.c. izvietojuma iespējas, vieta klavierēm, papildināms vietu skaits un/ vai noņemtas pirmās/ pēdējās solu rindas. Sekmīgai sakrālā tūrisma attīstībai ir notikusi torņa telpu piemērošana uzkāpšanai tornī un nokāpšanai, pastāvīgas interaktīvas ekspozīcijas izvietošana, apgaismojums, skatu torņa funkcijas nodrošināšanai. Baznīcas fasāde ir renovēta, apgaismota, viss iekšpagalms bruģēts. Informācijas stendi ir gan baznīcas iekšpusē, gan ārpusē.

Ir palielinājies gan dievkalpojumu apmeklētāju, gan kultūras pasākumu un sakrālā tūrisma apmeklētāju skaits. Draudzes administratīvā un finansiālā kapacitāte ir pieaugusi, lai varētu nodrošināt pieaugušo aktivitāti. Savu darbību ir aktivizējis Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas un attīstības fonds, ir izveidojusies laba komanda finansējuma piesaistei renovācijas, restaurācijas un labiekārtošanas projektiem, kā arī publiski pieejamo pasākumu organizēšanai. Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze un novada iedzīvotāji lepojas ar savu dievnamu, tas kalpo par iedvesmu citu dievnamu atjaunošanai un darbības paplašināšanai.
 

Dienas lozungs

Daudz ir sapņu, pulka tukšības un runu – taču bīsties Dieva!
(Māc 5:6)

Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem.
(Jk 1:5)

1Sam 1:21–2:11; Apd 1:15–26; Lk 20:19–26

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Aptauja

Kāds Bībeles izteiciens tev šķiet piemērotākais, kas būtu jāietver uzrakstā virs jaunajām torņa durvīm?
Jaunība un tumšās matu cirtas ātri zūd
Jēzus saka: "Es esmu durvis."
Laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat
Mīlestība nekad nebeidzas
Saki gudrībai: tu mana māsa!
Dieva vārds paliek mūžīgi!
Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos
Soli Deo gloria
Cits (variet iesūtīt draudzes e-pastā un mēs ievietosim šeit)
Atbildēt     Rezultāti 
LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »