Jūlijs
Vārds un Sakramenti

Jēzus teica: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas,
tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”
(Mt.28:18-20)
 

KRISTĪBAS

Kas ir kristība?
Kristība ir sakraments, ar kuru kristāmais top uzņemts baznīcā. Kristību brīdī, nosaucot kristījamā vārdu un sniedzot kristību ūdeni, kristāmajam saka vārdus: „Es tevi kristīju Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” Kristības sakraments ir unikāls un neatkārtojams notikums cilvēka dzīvē. Kristība nozīmē savienoties ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos, un dzīvot atjaunotu dzīvi Svētajā Garā. Kristība ir Dieva žēlastības dāvana, kas mums apsola daļu pie mūžīgās dzīvības. Luteriskajā tradīcijā kristību saņem, sākot ar zīdaiņa vecumu. Kristības, kā to nosaka mūsu baznīcas kārtība, ir ikviena kristīga vecāka pienākums, lai viņi pēc iespējas agrāk pievestu kristībām savus bērnus. Ļoti bieži kristības sakramentu saņem pieaugušie un nereti arī cilvēki sirmā vecumā.

Gatavošanās kristībām
Pirms kristībām notiek pārrunas ar mācītāju. Lūdzu piesakieties uz sarunu ar mācītāju pieņemšanas laikos vai citā abpusēji izdevīgā laikā. Atcerieties, ka daudzus jums interesējošos jautājumus var izrunāt arī telefoniski, bet pārrunas ar vecākiem un krustvecākiem par kristībām un to norisi ir jāieplāno klātienē. Draudze vairākas reizes gadā piedāvā kristību sagatavošanas pārrunas kristāmo bērnu vecākiem un krustvecākiem. Ja jūs esiet nesen kā apmeklējuši iesvētes mācības, pietiks ar individuālu sarunu ar mācītāju pirms kristībām. Kristības notiek dievkalpojuma laikā.

Nosacījumi
Bērna vecākie ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzē reģistrēti locekļi. Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkam, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Ja bērns, kura vecāki nav kristīts, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus vecam, ir jābūt abu vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājam ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.
 
 

Mazais svētbrīdis

"Zinies un redzi, cik ļauni un rūgti ir pamest Kungu, savu Dievu," saka Kungs, Pulku Kungs.
Jer 2:19

Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas
ganīt.
Lk 15:14–15

5Moz 34:1–12
Rm 10:14–21
Mt 24:32–51

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »