Jūnijs
BET MOZUS TAUTAI TEICA: "NEBAIDIETIES, PALIECIET UN SKATIET KUNGA GLĀBŠANU."
2Moz 14:13
Lai top gaisma

Uzsākti Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas 2. kārtas saglabāšanas un atjaunošanas būvdarbi

iesūtīts: 2020.08.07 11:32
Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes valde informē, ka ir uzsākta Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas 2. kārtas būvprojekta „Baznīcas ēkas ziemeļu un austrumu sienas pamatu apmales pārbūve, ārmalas vertikālās hidroizolācijas, drenāžas un lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve” realizācija.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veikt glābšanas darbus Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas pamatiem un fasādēm, kas atrodas kritiskā stāvoklī, palielina mitruma migrāciju un veicina fasādes mūra eroziju. Būvdarbi paredz novērst senākās mūra ēkas pilsētā apmetuma atslāņošanos, apdares un mūra eroziju, mitruma piesātinājumu – kapilārā mitruma izplatību, bioloģiskā apauguma u.c. izraisītos bojājumus. Pirms plānotajiem būvdarbiem uzsākta arheoloģiskā izpēte, jo ap baznīcu ir viduslaiku senkapi, kas izveidoti jau ap 14. gs. vidu un pastāvējuši līdz pat 18. gs. pēdējai trešdaļai, aizņemot daļu no tagadējās Lielās ielas un Brīvības laukuma.

Pamatu mūrējumam un apmetuma atjaunošanai izmantos kaļķa javu un krāsu. Daļā ap baznīcu atjaunos arheoloģiskās izpētes laikā atklāto un 19. gs. pirmajā pusē izbūvēto bruģa apmali. Šo darbu paraugdemonstrējumiem ar paskaidrojumiem paredzēts izveidot videomateriālus, kas būs publiski pieejami interneta vidē.

Konkursa kārtībā no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas projekta 2. kārtas īstenošanai saņemts finansējums 20 000, 00 EUR.

Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes sagatavotā būvprojekta realizāciju atbalstījusi Tukuma novada pašvaldība 18 653, 06 EUR apmērā. Projekts atbilst „Tukuma novada Attīstības programma 2015. – 2021. gadam” Rīcības plāna rīcības virziena RV3 „Saistoša kultūrvide un aktīvas kultūras dzīve" 3.4. uzdevuma „Sekmēt novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrības izglītošanai un atpūtai” 3.4.7. pasākumam „Novada baznīcu restaurācija, atjaunošana”. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību – organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Projekta īstenotāja līdzfinansējums ir 2072, 56 EUR. Kopējās projekta izmaksas sastāda 40 725,62 EUR t.sk. PVN.

Būvprojekts saskaņots Tukuma novada būvvaldē. Būvdarbus izpildīs SIA ,,Klints būve”. Būvuzraudzību veiks būvuzraugs Vents Kupčs. Projekta autoruzraudzību realizēs SIA ,,Jaunpils Projekts”. Arheoloģisko uzraudzību vadīs Rūdolfs Brūzis. Lietus kanalizācijas un drenāžas tīklu tehnisko risinājumu izstrādājusi inženiere Zanda Valaine.

Būvdarbi ir turpinājums realizētajiem projekta 1. kārtas darbiem, kas uzsākās pērn septembrī un noslēdzās š.g. maijā. Līdzekļus draudze saņēma no Nacionālās kultūras mantojumu pārvaldes 2019. gadā izsludinātās Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas, bet līdzfinansējumu piešķīra Tukuma novada pašvaldība saistošo noteikumu „Par pašvaldības palīdzību ēku fasāžu atjaunošanai” noteiktajā kārtībā. Projekta 1. kārtā kopā ar draudzes līdzfinansējumu izlietoti 23 993, 36 EUR. Bez tam projekta īstenotājs papildus darbiem novirzīja 6 408, 80 EUR.

Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tajā atrodas vairāki valsts nozīmes mākslas pieminekļi, kā arī baznīca atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.

« atpakaļ

Mazais svētbrīdis

Nesiet cits cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību!
Gal 6:2

Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Jes 43:1–7; 1Pēt 3:8–15a; Mt 5:20–26
Ps 107:1–3, 23–32; Īj 38:1–11; 2Kor 6:1–13; Mk 4:35–41

Krāsa: zaļa

Tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem.
Ps 22:23

Es daru jums zināmu, brāļi, ka evaņģēlijs, ko esmu pasludinājis, nav cilvēka izdomāts.
Gal 1:11

4Moz 6:22–27
Apd 13:1–12
Lk 12:41–48

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »