Jūnijs
BET MOZUS TAUTAI TEICA: "NEBAIDIETIES, PALIECIET UN SKATIET KUNGA GLĀBŠANU."
2Moz 14:13
Lai top gaisma

AR TICĪBU, CERĪBU, MĪLESTĪBU CAURI GADU SIMTIEM

Ieskats grāmatā PDF formātā

Autors: Inta Dišlere
Izdevējs: Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Izdošanas gads: 2017
ISBN: 978-9934-19-333-0
Iesējuma veids: Cietie vāki
Iespiests: Jelgavas tipogrāfija
Lappušu skaits: 704 lpp.
Izmērs: 200x290x54 mm
Svars (kg): 2,6
Valoda: latviešu, vācu

Lai pasūtītu grāmatu, aizpildiet pasūtīšanas formu. Pēc Jūsu iesniegtajām ziņām mēs sagatavosim rēķinu un nosūtīsim to uz Jūsu e-pastu. Pēc rēķina apmaksas mēs nekavējoties izsūtīsim grāmatu uz norādīto piegādes adresi. Grāmatu ir iespējams iegādāties arī draudzes kancelejā Tukumā, Brīvības laukumā 1.

€35,00 (bez sūtīšanas izmaksām)
>> Pasūtīt
Vārds, uzvārds:
Pasūtītāja adrese:
E-pasts:
Tālrunis:
Piegādes adrese:
Cik preces vienības:
Piegādes veids:
Reģistra Nr., bankas konts:

Grāmata ir ceļa karte kultūras un baznīcas vēstures cienītājiem, grāmatu draugiem, zinātkāriem skolēniem un studentiem, kuriem patīk aizrautīgi iedziļināties mūsu zemes pagātnes līkločos. Pētījums, kuru autore radījusi 20 gadu garumā, paplašina redzesloku un atver bagātu vēstures faktu krātuvi, lasītāju iepazīstina ar Tukumu un tā stāstu, kas izsenis atradās tā sauktā Lielā kara ceļa jeb Gaišā ceļa (Hellweg) malā. Vienlaikus grāmatā atspoguļota visas Latvijas vēsture Eiropas vēstures kontekstā. Lasītājs grāmatā sastapsies ar daudzām pazīstamām vietām un personībām. Grāmata ir neatvietojams izziņas avots un vēsturisko faktu materiāls turpmākiem izpētes darbiem. 

Apjomīgais izdevums ļauj ieskatīties reformācijas pirmsākumos un ved lasītāju caur ļoti interesantiem notikumiem piecu gadsimtu garumā. Atklāti daudzi Tukuma pilsoņu dzīves stāsti un biogrāfiskie notikumi, iepriekš nepublicēti un unikāli fakti, tādējādi radot interesi iespējami lielam lasītāju lokam.

Arhīvu dzīlēs no senās Livonijas laikiem meklēti vissenākie notikumu nospiedumi ar evaņģēliskās ticības liecībām. Izstāstīts spraigs stāsts par kādu vārdā nezināmu evaņģēlisko mācītāju, kuru Mārtiņa Lutera mācības dēļ 1537. gadā apcietināja un kuru kopā ar Šlokenbekas īpašnieku Dītrihu Butlaru aizveda uz Cēsu pili, un kur abi mirst mocekļu nāvē. Grāmatā izgaismoti sensacionāli fakti par seno Kurzemes dzejnieku un valodnieku Kristoforu Fīrekeru, kurš mūža novakari aizvadīja Tukuma mācītājmuižā. Kā uzrāda tekstu analīze, tieši viņš būtu uzskatāms par pirmās latviešu gramatikas autoru ar Heinriha Adolfi vārdu izdotajai grāmatai „Pirmais mēģinājums sniegt īsu ievadu latviešu valodā” (Erster Versuch Einer kurtz-verfasseten Anleitung Zur Lettischen Sprache). Grāmatā iespējams uzzināt par Tukumā glabāto unikālo pirmsreformācijas laika vakarēdiena kausu un par Svēto Rakstu drukātajiem izdevumiem, kuri ir senāki par pašu 17. gs. celto mūra dievnamu. 

Vairāk nekā 700 lpp. biezo izdevumu papildina Latvijas un ārvalstu arhīvu materiāls un bagātīgs fotomateriāls, apkopots 2500 personu reģistrs, sniegtas 3000 bibliogrāfiskas izmantoto avotu atsauces un sastādīta notikumu hronika, kā arī pievienots grāmatas kopsavilkums vācu valodā.

Pēcvārdu sastādījuši mācītājs Modris Plāte un Dr. art. h.c. Imants Lancmanis.

Grāmatas vāku rotā izcilā Tukuma gleznotāja Anša Artuma gleznas „Tukuma luterāņu baznīca 1943” reprodukcija.

Grāmatas autore Dr. h. c. hist. Inta Dišlere, no 1997. gada Tukuma muzeja speciāliste. Publicētas grāmatas, zinātniski pētījumi un izstāžu katalogi par muižu vēsturi, Tukuma pilsētas un baznīcu vēsturi, par ievērojamiem cilvēkiem, kā arī 20. gadsimta sabiedriski politiskajām norisēm.

Ja ir jautājumi par grāmatas iegādi, zvaniet (+371) 20221951.

Piedāvājam grāmatu iegādāties bez tirdzniecības uzcenojuma – 35 EUR.


 

Mazais svētbrīdis

Nesiet cits cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību!
Gal 6:2

Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Jes 43:1–7; 1Pēt 3:8–15a; Mt 5:20–26
Ps 107:1–3, 23–32; Īj 38:1–11; 2Kor 6:1–13; Mk 4:35–41

Krāsa: zaļa

Tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem.
Ps 22:23

Es daru jums zināmu, brāļi, ka evaņģēlijs, ko esmu pasludinājis, nav cilvēka izdomāts.
Gal 1:11

4Moz 6:22–27
Apd 13:1–12
Lk 12:41–48

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »