Jūlijs
Baznīca pilsētas vidū

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies,
ne smagu sirdi vai piespiests;
jo priecīgu devēju Dievs mīl.
2. Kor. 9,7

DRAUDZES IKGADĒJAIS ZIEDOJUMS

Aicinām veikt draudzes ikgadējo ziedojumu!

Katrs ir aicināts noteikt draudzes ikgadējā ziedojuma apmēru saskaņā ar savām iespējām. Nav noteikta konkrēta ziedojuma summa, bet katram draudzes loceklim ir pienākums veikt ikgadējo ziedojumu draudzes vajadzībām.

Liels paldies visiem, kuri jau ir veikuši ikgadējo ziedojumu! Bez jūsu ziedojumiem draudzes padome un valde nevarētu nodrošināt pilnvērtīgu draudzes dzīvi, uzturēt dievnamu un draudzes namu, kā arī organizēt dažādas draudzes aktivitātes. Lūgums veikt ikgadējo ziedojumu līdz 26. novembrim, kas ir Baznīcas gada noslēgums un Mūžības svētdiena!

Kā ziedot?

Ikgadējo ziedojumu iespējams veikt ar interneta bankas starpniecību. Draudzes ikgadējo ziedojumu ir iespējams veikt arī draudzes kancelejā Tukumā, Brīvības laukums 1, kancelejas darba laikos (otrdienās 16:00–18:00 un piektdienās 10:00–12:00). Turklāt ir iespējams veikt ziedojumu tieši baznīcā, ievietojot to aploksnē un pievienojot vienkāršu apliecinājumu ar savu vārdu, uzvārdu, ziedojuma summu un to, par kādiem ģimenes locekļiem tiek veikts ziedojums. Aploksni varēsiet iemest baznīcas ziedojumu kastītē. Līdz ar to nav nepieciešams apmeklēt draudzes kanceleju vai veikt maksājumu ar interneta bankas starpniecību, lai veiktu ikgadējo ziedojumu; to var izdarīt arī, apmeklējot dievkalpojumu.

Veicot draudzes ikgadējo ziedojumu ar bankas starpniecību, lūdzu, norādiet ziedojuma mērķi. Ja vēlaties veikt īpašu mērķziedojumu, lūdzu, norādiet to maksājumā! Ja ziedojat par vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, nepieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu (dzim. uzvārdu).

Draudzes rekvizīti un ziedojumu konts

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS TUKUMA DRAUDZE
Brīvības laukums 1, Tukums, Tukuma novads, LV 3101
Reģ. Nr. LV 90000298831
SEB Unibanka, kods UNLALV2X
Konts: LV54UNLA0032000701801

Mazais svētbrīdis

Jo es, redzi, radu jaunas debesis un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs
nepieminēs, tās vairs nenāks ne prātā.
Jes 65:17

Jānis raksta: Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās
debesis un pirmā zeme bija zudušas un jūras vairs nebija.
Atkl 21:1

5Moz 31:7–13, 24–32:1–4
Rm 10:1–13
Mt 24:15–31

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »