Aprīlis
ESIET VIENMĒR GATAVI ATBILDĒT IKVIENAM, KAS PRASA JUMS
PASKAIDROJUMU PAR CERĪBU, KAS MĪT JŪSOS. 1Pēt 3:15
Draudzes dienas Mazirbē 2022

Draudzes dienas Mazirbē 2022

Draudzes dienas Mazirbē 9.-11. septembris „TAVĀ PATVĒRUMĀ”

Pēc divu gadu pārtraukuma Mazirbē no 9.-11. septembrim atkal notiks Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes dienas. Šī gada draudzes dienām izvēlēts rosinošs motīvs – „Tavā patvērumā”. Mūslaiku izaicinājumi mums visiem ir uzdevuši nozīmīgu jautājumu – kas ir manas dzīves patvērums? Kristīgais dzīves skatījums mums sniedz nozīmīgas atbildes. Uz šo jautājumu atbildes meklējuši cilvēki dažādos laikos. Bībelē, psalmos, dažādos kristīgos avotos cilvēki ir raduši spēku un iedrošinājumu, kā teikts pazīstamajā 91. psalmā, paļauties uz Visaugstāko un dzīvot Viņa paspārnē.

Kā lektori uz draudzes dienām ir aicināti dažādi jomu lektori un viesi – mācītājs un kopienas „Elizeja” autors Indulis Paičs; dabas pētnieks, žurnālists, radījumu vadītājs un veidotājs, pārgājienu un medību gids, zemessargs Jānis Kļaviņš; Moreno institūta vadītāja un psihodrāmas terapeite Jolanta Baltiņa; bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.

Uz tikšanos lekcijās, diskusijās, kopīgās atpūtas nodarbībās, nelielā ekskursijā pa tuvāko apkārtni, radošajās darbnīcās un Tezē lūgšanu svētbrīžos! Īpaši aicinām nometnē piedalīties gan agrāk, gan nesen kristītos un iesvētītos draudzes locekļus, kā arī viņu ģimenes locekļus vai draugus, un visi kopā piedzīvosim šīs jaukās draudzes dienas Slīteres rezervāta Mazirbes mācītājmuižā! Dalībai draudzes dienās draudzes piederība nav izšķiroša, un tajā var piedalīties jebkurš. Atsevišķas nodarbības un brīvā laika pavadīšanas iespējas būs nodrošinātas bērniem un jauniešiem. 

Pieteikšanās un reģistrēšanās draudzes mājaslapā: tukumabaznica.lv vai draudzes kancelejā pagarināta līdz līdz 4. septembrim Tukumā, Brīvības lauk. 1, mob. 20221951, tukumabaznica@gmail.com. Dalības maksa jāieskaita draudzes kontā. Dalības maksa pieaugušajiem un bērniem 40 EUR, kas iekļauj nakšņošanu ērtās istabiņās (WC, duša) un ēdināšanu trīs reizes dienā. Ikvienam ir iespējams papildus ziedot draudzes dienu nodrošināšanai.

Reģistrēšanās draudzes dienām elektroniski: šeit.


Konts dalības maksai:
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Brīvības laukums 1, Tukums, Tukuma novads, LV 3101
Reģ. Nr. LV 90000298831
SEB Unibanka, kods UNLALV2X
Konts: LV54UNLA0032000701801


Programma drukas versija PDF

Piektdiena, 9. septembris 
12.00 Ierašanās Mazirbes rekolekciju centrā. Atpūta
16.00 Draudzes dienu atklāšana
17.00 „Gaisma. Ēna. Tumsa”, Moreno institūta vadītāja un psihodrāmas terapeite Jolanta Baltiņa //Godly Play bērniem vecumā līdz 12 gadiem // jauniešiem no 12 gadu vecuma programma pēc izvēles
19.00 Vakariņas
20.30 Tezē lūgšana
Vakarēšana un naktsmiers

Sestdiena, 10. septembris
6.30 Sēņošanas čempionāts zaļā dzīves stila sekotājiem
8.15 Tezē lūgšana
9.00 Brokastis
10.00 „Mans aicinājums; izaicinājums – grūtību pārvarēšanas stratēģijas” un praktiskā nodarbība, Jānis Kļaviņš // Godly Play bērniem vecumā līdz 12 gadiem
13.00 Pusdienas
14.00 Tikšanās ar bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, autobiogrāfiskās grāmatas „Visaugstākā patvērumā” autors // Godly Play bērniem vecumā līdz 12 gadiem // jauniešiem no 12 gadu vecuma „Attiecības ar Dievu un cilvēkiem” 1. sesija. Vada jaunatne ar Misiju (JAM).
15.30 Kafijas pauze
16.00 Ekskursija
19.30 Vakariņas
20.30 Tezē lūgšana
Vakarēšana un naktsmiers, filmas seanss. 
// „Brīvā versija – ģitāra, stāsti, sarunas”. Vada jaunatne ar Misiju (JAM).

Svētdiena, 11. septembris
6.30 Sēņošanas čempionāts zaļā dzīves stila sekotājiem

8.00 Brokastis
9.30 „Tavā patvērumā”, lektors mācītājs Indulis Paičs // Godly Play bērniem vecumā līdz 12 gadiem // jauniešiem no 12 gadu vecuma „Attiecības ar Dievu un cilvēkiem” 2. sesija. Vada jaunatne ar Misiju (JAM).
12.00 Pusdienas
13.30 Izbraukšana uz Ārlavu
14.30 Dievkalpojums Ārlavas baznīcā.
Noslēgumā svētdienīgs izbrauciens sētā „Kauliņi” ar Ārlavas šaursliežu bānīti.

NB!
Paralēla programma bērniem un pusaudžiem atzīmēta ar //

Mazais svētbrīdis

Dieva ceļš ir taisns!
Ps 18:31

Un viņš sacīja: "Ar Dieva valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē un guļas un ceļas, nakti un dienu, bet sēkla uzdīgst un izaug, tā ka viņš pats to nemana. Zeme pati
nes augļus.
Mk 4:26–28

2Moz 32:21–34
1Tes 1:1–10
Mt 5:11–16

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »